Inloggen voor MyHBAG

Login

Starten in de branche? Download de brochure.
 

Exportgroei bloemen en planten klimt weer naar 5% tot waarde van € 4,6 miljard

Nieuws  - Exportberichten  - Exportgroei bloemen en planten klimt weer naar 5% tot waarde van € 4,6 miljardVorige pagina
Datum bericht: 16-11-2012

Dankzij een relatief forse toename van de exportwaarde van bloemen en planten in oktober met 13% is de cumulatieve groei met 5% gestegen tot een omzet van € 4,6 miljard. Dat blijkt uit de maandelijkse exportstatistieken van HBAG Bloemen en Planten in Aalsmeer. Bij de snijbloemen ligt de groei met 6% twee keer zo hoog als de 3% die voor de pot- en tuinplanten kon worden genoteerd. De bloemen- en plantenexport naar Zuid-Europese landen daalt en dat is een zorgelijke ontwikkeling. De economische crisis slaat hard toe en dat is ook merkbaar in andere landen. Dankzij groeimarkten in vooral Oost-Europa slaagt de bloemen- en plantenexport er in, ondanks de tegenwind een toename te realiseren.

De groei van 13% tot € 435 miljoen in oktober dit jaar in vergelijking met vorig jaar is vertekend. In 2012 waren er 23 werkdagen, twee dagen meer dan in 2011. Dat is een incidentele stuwer van de exportwaarde. Structureel is de hogere inkoopwaarde bij vooral snijbloemen, die op jaarbasis voor een toename zorgt. Deze hogere inkoop is door de druk op de markt veelal niet of moeilijk door te berekenen. De marktdruk wordt veroorzaakt door het gedaalde consumentenvertrouwen als gevolg van de economische crisis, die in veel landen hard toeslaat.

Er zijn evenwel ook groeimarkten, waardoor de Nederlandse bloemen- en plantenexport het verlies kan compenseren. En dankzij het brede en vernieuwende assortiment, de efficiënte logistieke service, de creatieve handelsgeest en vooral door keihard te werken proberen exporteurs hun positie in meer stabiele afzetlanden te versterken.

 

Oost-Europese en Scandinavische landen

Per saldo is er afzetgroei in de relatief nieuwe afzetlanden in Oost-Europa en in de Scandinavische landen, die al heel lang belangrijke afzetgebieden zijn. Maar er zijn ook grote verschillen. Zo klom de exportwaarde op Rusland tot en met oktober met 34% tot € 221 miljoen en staat dit land inmiddels op een stevige vijfde positie op de ranglijst. Maar Polen, de nummer 10 op de lijst, gaf een krimp te zien van 6% tot € 114 miljoen.

Naar de Scandinavische landen Zweden (+15% tot € 121 miljoen) en Noorwegen (+21% tot € 63 miljoen) steeg de exportomzet flink. Daarbij is de zwakke koers van de euro tegenover de Zweedse en Noorse kroon een stimulans. Op Denemarken (+1% tot € 98 miljoen) en Finland (+4% tot € 43 miljoen) lag de toename onder het gemiddelde van 5%.

 

Plus in Duitsland en Engeland

De exportwaarde naar Duitsland (+6% tot € 1,4 miljard) en Engeland (+9% tot € 673 miljoen) klom bovengemiddeld. Deze markten hebben samen een aandeel van 46% in de exportwaarde. De groei in Duitsland wordt vooral toegeschreven aan de hogere inkoopwaarde: in stuks is er volgens exporteurs nauwelijks een toename. Ook naar Engeland is de sterkere koers van het Britse Pond een steuntje in de rug.

 

Zuid-Europa blijvend in de min

Dat de economische crisis het hardste toeslaat in Zuid-Europa is ook in de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland te merken. Dankzij religieuze feestdagen begin november bleef de waardedaling bij de bloemen naar Italië in oktober beperkt tot 1%. Cumulatief ligt de daling bij de bloemen op Italië 4%, terwijl bij de planten nog een plus van 2% kon worden bijgeschreven. Van de 155 landen waar naar bloemen en planten worden geëxporteerd, zijn er 28 die tot en met oktober meer dan € 10 miljoen afnamen. Van die 28, goed voor 96% van de totale exportwaarde, is Griekenland (nummer 23) met -17% tot € 20 miljoen procentueel de grootste daler. Spanje, waar de BTW op bloemen in september werd verhoogd, gaf een daling in oktober te zien van 15%. In procenten gemeten zijn de grootste stijgers in de top-28 Letland (+40% tot € 17 miljoen), Rusland (+34% tot € 221 miljoen), Turkije (+31% tot € 11 miljoen) en Oekraïne (+25% tot € 31 miljoen).