Inloggen voor MyHBAG

Login

Starten in de branche? Download de brochure.
 

Exportwaarde bloemen en planten in januari vergelijkbaar met 2012

Nieuws  - Exportberichten  - Exportwaarde bloemen en planten in januari vergelijkbaar met 2012Vorige pagina
Datum bericht: 19-02-2013

De exportomzet in bloemen en planten vanuit Nederland is in de eerste maand van dit jaar op hetzelfde niveau uitgekomen als vorig jaar: € 393 miljoen. Dit blijkt uit de exportcijfers van HBAG Bloemen en Planten in Aalsmeer. De bloemenexport kromp met 2% tot € 247 miljoen. Dit verlies werd gecompenseerd door een stijging van de plantenwaarde met 4% tot € 146 miljoen. Drie van de top-10 afzetbestemmingen noteerden een afname. De verschillen per land en productgroep liepen in januari minder sterk uiteen dan in voorgaande jaren. De druk op marges en resultaten is blijvend groot.

Januari is zelden maatgevend voor de bloemen- en plantenexport op jaarbasis. Daarom kunnen er geen conclusies worden getrokken uit de omzetwaarde, die de Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs in de eerste maand van dit jaar hebben gerealiseerd.

 

Krimp bij bloemen 2%
De export van snijbloemen kromp in vergelijking met januari vorig jaar met 2% tot € 247 miljoen. Toen werd nog een plus genoteerd van 4% en een jaar eerder zelfs een toename van 20%. Grootafnemer Duitsland nam in waarde € 3,7 miljoen meer af (+5% tot € 80 miljoen). Procentueel de snelste groeier van de top-10 bij de snijbloemen was Zwitserland (+9% tot € 9 miljoen), de grootste daler Italië (-15% tot € 8 miljoen). In 2012 waren dat Rusland (+60% tot € 15 miljoen) en Polen (-21% tot € 5,7 miljoen).

 

Plus bij planten 4%
De exportwaarde van de pot- en tuinplanten steeg met 4% tot € 146 miljoen. De toename met 3% tot € 48 miljoen was in Duitsland iets bescheidener dan bij de snijbloemen. De relatief hoogste groei in de top-10 werd gerealiseerd in Noorwegen (+35% tot € 4,5 miljoen), de grootste krimp in Zwitserland (-11% tot € 4,6 miljoen). In januari 2012 waren dat Rusland (+53% tot € 4,5 miljoen) en België (-20% tot € 8,4 miljoen). De toename met 6% tot € 9,6 miljoen in Italië zien exporteurs als een incident. In 2012 kromp de exportwaarde naar het Zuid-Europese schiereiland met 4% tot € 157 miljoen.

 

Grote verschillen
,,Minder sterk dan vorig jaar, maar de verschillen per land, per productgroep en afzetkanaal blijven groot’’, concludeert Tom Bijleveld van HBAG Bloemen en Planten. Naar drie van de top-10 afnemers werd in januari minder in waarde geëxporteerd: Engeland (-4% tot € 51 miljoen), Frankrijk (-2% tot € 48 miljoen) en Italië (-5% tot € 18 miljoen). De top-10 is op jaarbasis goed voor meer dan 80% van de exportwaarde. Rusland (+2% tot € 20 miljoen) is inmiddels de vierde afnemer van bloemen en planten uit Nederland en lijkt Italië definitief van deze plaats op de rangorde te zijn gepasseerd.
De exportomzet zegt niet veel over het rendement, dat per land, afnemertype en productgroep ook sterk kan verschillen. ,,Over de hele linie staan resultaten en marges onder druk. Debiteurentermijnen worden opgerekt, met name in Zuid-Europa. Dat vraagt extra alertheid en aandacht voor het creditmanagement’’, aldus Bijleveld.